“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Garylan polat turba

Garyndy polat turbasy esasan ýokary basyşly we ýokary temperaturaly turbageçirijiler we elektrik stansiýasy, ýadro energiýasy, ýokary basyşly gazan, ýokary temperaturaly gyzdyryjy we gyzdyryjy enjamlar üçin ulanylýar. Gyzgyn togalanmak (ekstruziýa, giňeltmek) ýa-da sowuk togalanmak (çyzgy) arkaly ýokary hilli uglerod polatdan, garyndydan ýasalan polatdan we poslamaýan ýylylyga çydamly polatdan ýasalýar.

Garyndy turbalaryň materiallary

16-50Mn
27SiMn
40Cr
12-42CrMo
16Mn
12Cr1MoV
T91
27SiMn
30CrMo
15CrMo
20G
Cr9Mo
10CrMo910
15Mo3
15CrMoV
35CrMoV
45CrMo
15CrMoG
12CrMoV
45Cr
50Cr
45crnimo we ş.m.

Garyndy polat turba bilen tanyşlyk

Garyndy turbalaryň içi boş bölekleri bar we nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallary daşamak üçin turbalar ýaly suwuklyklary daşamak üçin giňden ulanylýar. Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, egrilen polat turbanyň egilmek we burulma güýji birmeňzeş bolanda has ýeňil bolýar. Garyndy polat turbasy, nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat skaf ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmek üçin giňden ulanylýan ykdysady bölüm polatdyr. Garyndy polat turbasy bilen halka böleklerini ýasamak, materialyň ulanylyş tizligini ýokarlandyryp, önümçilik işini ýönekeýleşdirip biler, häzirki wagtda rulon halkasy, jak ýeňi we ş.m. ýaly materiallary we gaýtadan işleme sagatlaryny tygşytlap biler, polat turba önümçilikde giňden ulanylýar. Garyndy polat turbasy hem adaty ýaraglar üçin aýrylmaz materialdyr. Barrel barrel we barrel polat turbadan ýasalmaly. Garyndy polat turbany dürli kesiş meýdanyna we görnüşine görä tegelek turba we ýörite görnüşli turba bölmek mümkin. Tegelek meýdany deň aýlaw şertinde iň ulusy bolany üçin, has köp suwuklyk tegelek turba arkaly daşalyp bilner. Mundan başga-da, halka bölümi içerki ýa-da daşarky radial basyşa sezewar edilende güýç has birmeňzeş bolýar. Şonuň üçin polat turbalaryň köpüsi tegelek turbalardyr.


Iş wagty: Awgust-25-2021