“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Pressureokary basyşly gazan turbasy

Pressureokary basyşly gazan turbasy bökdençsiz polat turba kategoriýasyna degişli gaz turbasynyň bir görnüşidir. Önümçilik usuly üznüksiz turbanyňky bilen deňdir, ýöne polat turbany öndürmekde ulanylýan polat derejesine berk talaplar bar. Pressureokary basyşly gazan turbalary köplenç ýokary temperaturada we ýokary basyş şertlerinde bolýar. Turbalar ýokary temperatura flýu gazynyň we bugyň täsiri astynda okislener we poslanar. Polat turbanyň ýokary dowamly güýji, ýokary okislenme we poslama öndürijiligi we oňat gurluş durnuklylygy bolmagy talap edilýär. Pressureokary basyşly gazan turbalary esasan ýokary gyzdyryjy turbalary, gyzdyryjy turbalary, howa kanallaryny, esasy bug turbalaryny we ş.m. ýokary basyşly we aşa ýokary basyşly gazanlary öndürmek üçin ulanylýar.


Iş wagty: Awgust-25-2021