“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Poslamaýan polat turbanyň ätiýaçlyk aýratynlyklary doly

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polat turbalar adaty uglerod polat turbalaryna, ýokary hilli uglerod gurluş polat turbalaryna, garyndy gurluş turbalaryna, lehim polat turbalaryna, polat turbalara, poslamaýan polat turbalaryna, bimetal birleşdirilen turbalara, gymmat bahaly metallary tygşytlamak we örtülen turbalara bölünýär talaplary. Poslamaýan polat turbalaryň dürli dürlüligi, dürli ulanylyşy, dürli tehniki talaplary we dürli önümçilik usullary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polat turbalar adaty uglerod polat turbalaryna, ýokary hilli uglerod gurluş polat turbalaryna, garyndy gurluş turbalaryna, lehim polat turbalaryna, polat turbalara, poslamaýan polat turbalaryna, bimetal birleşdirilen turbalara, gymmat bahaly metallary tygşytlamak we örtülen turbalara bölünýär talaplary. Poslamaýan polat turbalaryň dürli dürlüligi, dürli ulanylyşy, dürli tehniki talaplary we dürli önümçilik usullary bar. Häzirki wagtda polat turbalaryň daşky diametri diapazony 0,1-4500mm, diwaryň galyňlygy diapazony 0.01-250mm. Aýratynlyklaryny tapawutlandyrmak üçin polat turbalar adatça aşakdaky usullara görä bölünýär.

Stainless steel pipes

Önümçilik tertibi

Poslamaýan polat turbany önümçilik tertibine görä bökdençsiz turba we kebşirlenen turba bölmek mümkin. Düşnüksiz polat turbany gyzgyn tokly turba, sowuk tokly turba, sowuk çekilen turba we ekstrudirlenen turba bölmek mümkin. Sowuk çyzgy we sowuk togalanmak polat turbanyň ikinji derejeli gaýtadan işlenmegi; Kebşirlenen turba göni tikilen kebşirlenen turba we spiral kebşirlenen turba bölünýär.

Bölümiň görnüşi

Poslamaýan polat turbany kesiş görnüşine görä tegelek turba we ýörite görnüşli turba bölmek mümkin. Formörite şekilli turbalara gönüburçly turbalar, romb turbalary, elliptik turbalar, altyburç turbalar, sekizburç turbalar we dürli kesişýän asimmetrik turbalar girýär. Formörite şekilli turba dürli gurluş böleklerinde, gurallarda we mehaniki böleklerde giňden ulanylýar. Tegelek turba bilen deňeşdirilende, ýörite görnüşli turba, adatça inersiýa we bölüm modulyna eýe bolup, gurluş agramyny ep-esli azaldyp we polady tygşytlap bilýän uly egilme we burulma garşylygy bar.

Poslamaýan polat turbany profiliň görnüşine görä deň bölüm turbasyna we üýtgeýän bölüm turbasyna bölmek mümkin. Üýtgeýän bölüm turbalaryna konus turbalary, basgançakly turbalar we döwürleýin bölüm turbalary girýär.

Turbanyň ahyrky görnüşi

Poslamaýan polat turbany turbanyň ujuna görä tekiz turba we sapakly turba (ýüplükli polat turba) bölmek mümkin. Threadüplük turbasyny adaty sapak turbasyna (adaty silindr ýa-da konus turba ýüplügi bilen birleşdirilen suw we gaz ýaly pes basyşy geçirmek üçin turba) we ýörite birleşdirilen turba (nebit we geologiki buraw üçin turba) bölmek mümkin. möhüm sapak turbasy üçin sapak). Käbir ýörite turbalar üçin, sapagyň turbanyň ujuna täsir etmeginiň öwezini dolmak üçin, turbanyň ujuny galyňlaşdyrmak (içerki galyňlaşma Daşarky galyňlaşma ýa-da içerki we daşarky galyňlaşma).

Klassifikasiýany ulanyň

Maksada görä, ony nebit guýusy turbasy (korpus, nebit turbasy we buraw turbasy), turbageçiriji turbasy, gazan turbasy, mehaniki gurluş turbasy, gidrawlik turbasy, gaz silindr turbasy, geologiki turba, himiki turba (ýokary basyşly) bölmek bolar. dökün turbasy, nebit döwýän turba) we deňiz turbasy.

Önümçilik

Poslamaýan polatdan kebşirlenen turbanyň önümçilik prosesi:

Çig materiallar - zolaklary bölmek - kebşirlenen turbalary ýasamak - ahyrky abatlamak - polat etmek - Barlamak (pürküji çap etmek) - Gaplamak - eltip bermek (ammar) (bezeg kebşirlenen turba).

Çig materiallar - zolaklary bölmek - kebşirlenen turbalary ýasamak - ýylylygy bejermek - Düzediş - tekizlemek - ahyrky abatlamak - duzlamak - Gidrostatik synag - Barlamak (pürküji çap etmek) - gaplamak - eltip bermek (ammar) kebşirlenen turba senagat turbalary).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler