“Shandong Weichuan Metal Products Co., Ltd.”

Polat gurluşy polat turba

 • Seamless steel pipes are in stock

  Düşnüksiz polat turbalar ätiýaçda

  Polat turba diňe bir suwuk we poroşokly jisimleri eltmek, ýylylyk energiýasyny çalyşmak, mehaniki bölekleri we gaplary öndürmek üçin däl, eýsem ykdysady polat üçin hem ulanylýar. Gurluşyk strukturasy, sütün we mehaniki goldaw üçin polat turbany ulanmak agramy azaldyp, metaly 20 ~ 40% tygşytlap biler we senagatlaşdyrylan we mehanizirlenen gurluşygy amala aşyryp biler. 

 • Spot sales of 40Cr steel pipe for processing

  Gaýtadan işlemek üçin 40Cr polat turbanyň satuwy

  40Cr polat turbasy içi boş we töwereginde bogunlary bolmadyk tegelek polatdyr. Ol perforasiýa arkaly gaty turbadan ýasalýar, soňra gyzgyn togalanmakdan, sowuk togalanmakdan ýa-da sowuk çyzgydan ýasalýar.

 • Medium and low pressure steel pipe made in China

  Hytaýda öndürilen orta we pes basyşly polat turba

  Gb3087-82 pes we orta basyşly gazanlar üçin polat turbalar. Dartyş synagy GB / t228-87, GB / t241-90 bilen gidrostatik synag, GB / t246-97 bilen tekizleýiş synagy, GB / t242-97 bilen ýanmak synagy we gb244-97 bilen sowuk egilmek synagyna laýyk gelmelidir.

 • 45# steel pipe is of high quality and low price

  45 # polat turba ýokary hilli we arzan bahadan

  Düşnüksiz polat turba, içi boş bölegi bolan poladyň uzyn zolagy we töwereginde bogun ýok. Düşnüksiz polat turbanyň içi boş bölegi bar we nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallary ibermek üçin turbageçiriji ýaly suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde ulanylyp bilner. Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, bökdençsiz polat turbanyň birmeňzeş flexural we burulýan güýji we ýeňil agramy bar. Ykdysady bölüm polat.

 • High pressure boiler tube manufacturer sales

  Pressureokary basyşly gazan turba öndürijisiniň satuwy

  Gaz turbalarynyň esasy import edilýän ýurtlary Japanaponiýa we Germaniýa. Frequygy-ýygydan getirilýän önümleriň aýratynlyklary 15914.2mm; 2734.0mm; 219.110.0mm; 41975mm; 406.460mm we ş.m. Iň pes spesifikasiýa 31.84.5mm, uzynlygy bolsa 5 ~ 8m.

 • 40Cr steel pipe is customized by the manufacturer

  40Cr polat turba öndüriji tarapyndan özleşdirilýär

  GB / t8162-2018 gurluşy üçin bökdençsiz polat turbasy esasan umumy gurluş we işlemek üçin ulanylýar. Wekil materialy (marka): uglerod polat 20 #, 45 polat; Garyndy polat Q345, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 30-35crmo, 42CrMo we ş.m.

 • Seamless steel pipe direct sales of various materials

  Dürli materiallaryň göni satuwy

  Düşnüksiz polat turba tutuş tegelek polat bilen deşilýär we üstünde kebşirlenmedik polat turba bökdençsiz polat turba diýilýär. Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz polat turbany gyzgyn togalanýan polat turba, sowuk togalanýan polat turba, sowuk çekilen polat turba, ekstrudirlenen polat turba, turba urmak we ş.m. bölmek bolar.